Magnetoinduktiva sensorer för högtemperaturapplikationer

MDS 35 är utrustade med ett robust M12-rostfritt stålhus för industriella applikationer. Sensorerna är lämpliga för avstånds- och positionsmätningar i krävande miljöer (smuts, olja, kemikalier) och höga omgivningstemperaturer. Tack vare magneternas olika arrangemang är olika installationsalternativ och mätområden möjliga.