Magneto-induktiva sensorer för industriella mätuppgifter

Magneto-induktiva sensorer mäter avståndet till en permanentmagnet som är fäst på mätobjektet. Genom att använda magneter med olika styrkor kan mätområden mellan 20 mm och 55 mm uppnås. För att anpassa mätområdet behöver du bara byta magnet. Denna metod möjliggör linjära mätningar i olika mätarrangemang och möjliggör fördelaktiga priser vid stora volymer.