Infraröda temperatursensorer

ThermoMETER infraröda sensorer erbjuder pålitliga temperaturmätningar i industriella applikationer. Tack vare den beröringsfria mätprincipen och de olika arbetsavstånden kan temperaturer på mätobjekt detekteras från ett säkert avstånd. Infraröda temperatursensorer mäter och övervakar temperaturer i många industriella applikationer inom FoU, underhåll, kvalitetssäkring och processövervakning.